KONSTRUKCIJE SREDNJE I LAKE

Firma PS-TEH d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo u izradi čeličnih konstrukcija. Vršimo izradu lakih i srednjih konstrukcija za razne potrebe, mostove, nadvožnjake, hale, montažne objekte, podeste, nadstrešnice, itd.Prilagođavamo se potrebama i željama kupaca, u skladu sa propisanim normama i statičkim proračunima. Pri izradi konstrukcija koristimo savremene tehnologije mehaničke obrade kao što su sječenje, savijanje, kantovanje, probijanje rupa, zavarivanje itd. Kao i završne obrade pjeskarenja, pocinčavanja, lakiranja, plastifikacije.

Materijal i tretiranje metala posjeduje ateste, te sertifikate na rad sa navedenim materijalima i pozicijama kao i sertifikovane zavarivače.

 
4
2
8
7
10
11
21
13
18
17
25
24
33
32
26
4 2 8 7 10 11 21 13 18 17 25 24 33 32 26